Ansökan om nya projektmedel från Östersjöstiftelsen Information till sökande

Ansökan om nya projektmedel ska vara inlämnad till Östersjöstiftelsen senast onsdagen den 22 mars 2017  kl. 16.00. Ansökan vid detta tillfälle avser medel från 1 januari, 2018. Ansökan (projektbeskrivning och blankett samt ev. bilagor) görs via Östersjöstiftelsens webbplats (www.ostersjostiftelsen.se). När den färdiga ansökan registrerats i ansökningssystemet (skickas in) sänds automatiskt ett e-postmeddelande till projektledarens angivna e-postadress. Som bilaga till detta e-postmeddelande finns en länk till ansökan samt en bilaga som ska skrivas ut. Bilagan består av två exemplar av en blankett som undertecknas av projektledare och prefekt. Ett exemplar av blanketten inlämnas därefter till stiftelsens kansli, F-huset, rum F 704 (postadress: Östersjöstiftelsen, Södertörns högskola, 141 89 Huddinge) och ett exemplar lämnas till registrator, Södertörns högskola.

Bilagan med underskrifter ska postas till stiftelsen senast 2017-03-22, efter kontakt med stiftelsens kansli kan ett senare datum accepteras om särskilda skäl föreligger.

Observera! Ofullständiga ansökningar och/eller för sent inkomna ansökningar beaktas ej!

Beslut om ansökan beviljas eller ej fattas av Östersjöstiftelsens styrelse den 28 september 2017.

Ansökningsformulär

Ansökningssytemet är stängt och öppnar igen i februari 2018.

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.