Ansökan om nya projektmedel från Östersjöstiftelsen Information till sökande

Ansökan om nya projektmedel ska vara inlämnad till Östersjöstiftelsen senast onsdagen den 21 mars 2018  kl. 16.00. Ansökan vid detta tillfälle avser medel från 1 januari, 2019. Ansökan (projektbeskrivning och blankett samt ev. bilagor) skriven på engelska görs via Östersjöstiftelsens webbplats (www.ostersjostiftelsen.se). När den färdiga ansökan registrerats i ansökningssystemet (skickas in) sänds automatiskt ett e-postmeddelande till projektledarens angivna e-postadress. Som bilaga till detta e-postmeddelande finns en länk till ansökan och en bilaga som ska skrivas ut. Bilagan består av två exemplar av en blankett som undertecknas av projektledare och prefekt. Ett exemplar av blanketten inlämnas därefter till stiftelsens kansli, F-huset, rum F 704 (postadress: Östersjöstiftelsen, Södertörns högskola, 141 89 Huddinge) och ett exemplar lämnas till registrator, Södertörns högskola.

Bilagan med underskrifter ska postas till stiftelsen senast 2018-03-21.

Observera! Ofullständiga ansökningar och/eller för sent inkomna ansökningar beaktas ej!

Beslut om ansökan beviljas eller ej fattas av Östersjöstiftelsens styrelse den 27 september 2018.

Ansökningsformulär

Formulär för ansökan om forsknings-
medel för 2019

Ansökningssystemet öppnar igen inför nästa års omgång.

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.