Thomas Lundén

Fler forskare

Om Thomas Lundén

Professor emeritus Kulturgeografi

Forskningsområde: Politiska gränser som hinder och regulatorer av gränsöverskridande kommunikation och transaktion, med särskild hänsyn till språkliga, symboliska och etniska faktorer och till gränsstäder i Europa.

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.