Inger Porsch Hällström

Fler forskare

Om Inger Porsch Hällström

Professor Biologi

Forskningsområde: Cellbiologi

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.