Cecilia Sjöholm

Fler forskare

Om Cecilia Sjöholm

Professor Estetik

Forskningsområde: Estetik, historiska proplemställningar och samtidsperspektiv, genusteori, psykoanalys, fenomenologi.

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.