Gunnar Nygren

Fler forskare

Om Gunnar Nygren

Professor Journalistik

Forskningsområde: Medieutveckling och den journalistiska yrkesrollen

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.