Jenny Svensson

Fler forskare

Om Jenny Svensson

Ekon.Dr. Företagsekonomi

Forskningsområde: Internationell reglering/governance samt regleringens och regelföljandets förutsättningar och dynamik

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.