Jenny Svensson

Fler forskare

Om Jenny Svensson

Jenny Svensson

Ekon.Dr. Företagsekonomi

Forskningsområde: Internationell reglering/governance samt regleringens och regelföljandets förutsättningar och dynamik
Mer info

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.