Ingela Tykesson

Fler forskare

Om Ingela Tykesson

Docent Svenska

Forskningsområde: Svenska språket i en samhällelig kontext, med betoning på språklig interaktion i arbetslivet

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.