Mats Grahn

Fler forskare

Om Mats Grahn

Professor Biologi, miljövetenskap

Forskningsområde: Biologisk mångfald på genetisk nivå och hur den påverkas av miljöförändringar i form av mänsklig påverkan men också naturlig påverkan från t.ex. sjukdomar och geografiska skillnader.

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.