Odd Nygård

Fler forskare

Om Odd Nygård

Professor Biology

Forskningsområde: Cellbiologi / Eukaryotic protein synthesis and its control

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.