Magnus Öhlander

Fler forskare

Om Magnus Öhlander

Docent Etnologi

Forskningsområde: Kulturella samt etniska aspekter på äldreomsorg och hälso- och sjukvård smt frågor som rör diskriminering och rasism

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.