Kekke Stadin

Fler forskare

Om Kekke Stadin

Professor Historia

Forskningsområde: Manligheter och mode, media, genus, identitet, kulturhistoria, det tidigmoderna östersjöområdet, urbanhistoria, socialhistoria, skattehistoria

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.