Katrin Goldstein-Kyaga

Fler forskare

Om Katrin Goldstein-Kyaga

Professor Interkulturell pedagogik

Forskningsområde: Etnicitet, identitet och lärande

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.