Johan Fornäs

Fler forskare

Forskningsprojekt

Om Johan Fornäs

Professor Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskningsområde: Mediekultur och kulturens medieringar, intermediala samspel mellan olika kulturella genrer och medieformer, inte minst då musik, samt intersektionella samspel mellan olika identitetsdimensioner.

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.