Erland Sellberg

Fler forskare

Om Erland Sellberg

Professor Idéhistoria

Forskningsområde: Tidigmodern tid, (1500- och 1600-talen), såväl internationell som svensk inriktning. På senare tid studiet av olika slag av kulturer under tidigmodern tid.

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.