Maria Sandgren

Fler forskare

Om Maria Sandgren

FD Psykologi

Forskningsområde: Musik, språk och politik inom psykologin. Inom musik är fokus på sång, välbefinnande och expert performance. Inom språk handlar det om personlighet och socialpsykologiska faktorer som bidrar till mycket god inlärning av andraspråket.

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.