Jan Plue

Fler forskare

Om Jan Plue

FD Miljövetenskap

Forskningsområde: Landskapsekologi, historisk ekologi

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.