Göran Bolin

Fler forskare

Om Göran Bolin

Professor Media and Communication Studies

Forskningsområde: Violence in the media, youth and cultural production, entertainment television, media consumption, media structure

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.