Ulla Ekström von Essen

Fler forskare

Om Ulla Ekström von Essen

Docent Idéhistoria, praktisk kunskap

Forskningsområde: 1900-talets politiska historia, välfärdsstatens utveckling på kommunal nivå och de politiska partierna. Rastänkandets historia i ett svenskt och internationellt perspektiv

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.