Ola Holmgren

Fler forskare

Om Ola Holmgren

Professor Litteraturvetenskap

Forskningsområde: svensk arbetarlitteratur, dramatik, tolkningsteori, samt pedagogiska och narrativa aspekter på förhållandet mellan fantasi och kunskapsbildning, Peter Weiss och exilens betydelse för estetiken.

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.