Kristy Beers Fägersten

Fler forskare

Om Kristy Beers Fägersten

Professor Engelska

Forskningsområde: Pragmatik, sociolingvistik, diskurs- och samtalsanalys

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.