Jenny Gunnarsson Payne

Fler forskare

Om Jenny Gunnarsson Payne

Docent Etnologi

Forskningsområde: Etnologi, genus, media

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.