Hans Ruin

Fler forskare

Om Hans Ruin

Professor Filosofi

Forskningsområde: Fenomenologi, hermeneutik, Nietzsche, modern fransk filosofi och antik filosofi

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.