Mats Burström

Fler forskare

Om Mats Burström

Professor Arkeologi

Forskningsområde: Arkeologi som ett vidare kulturellt fält och dess relation till vetenskap och konst samt det samtida samhället

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.