Mats Lindqvist

Fler forskare

Om Mats Lindqvist

Professor Etnologi

Forskningsområde: Sociala och kulturella konsekvenser av transnationella processer och ekonomisk globalisering med inriktning arbetsliv, facklig organisering och nyliberalism i Östersjöregionen

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.