Fredrik Svenaeus

Fler forskare

Om Fredrik Svenaeus

Professor Filosofi, praktisk kunskap

Forskningsområde: Kunskapsteoretiska och etiska frågor inom medicinen och vården från fenomenologiska och hermeneutiska perspektiv

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.