Mattias Arvola

Fler forskare

Forskningsprojekt

Om Mattias Arvola

FD Medieteknik

Forskningsområde: Designkognition dvs. det tänkande, språk och kommunikation som sker i det praktiska konstellationer av människor och teknik.

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.