Röster om Östersjöstiftelsen - utvärderingsrapport

22 december 2010

Utvärderingen har på stiftelsens uppdrag gjorts av Faugert & Co Utvärdering AB och centrala frågor i utvärderingen har varit:
Vilken är stiftelsens roll vid Södertörns högskola? Vilken roll spelar stiftelsens
forskningsstöd för Östersjö- och Östeuropaforskningen i Sverige? Hur uppfattas
Östersjöstiftelsen i sektorn och hur värderas stödet? Har det skett en förskjutning när det gäller
definitionen av Östersjö- och Östeuropaområdet efter murens fall? Data har samlats in genom enkät och intervjuer.

Intressentstudie Östersjöstiftelsens forskningsfinansiering (PDF 323,2 KB)

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.