Östersjöstiftelsen beslutar om nya projekt den 27 oktober

23 september 2011

Östersjöstiftelsen kommer vid sitt sammanträde den 27 oktober att fatta beslut om vilka projektansökningar som beviljas bidrag med projektstart 2012. Beslutet kommer att skickas till berörda forskare samt läggas ut på hemsidan direkt efter sammanträdet.

Vid sammanträdet kommer stiftelsen även besluta om Södertörns högskolas samlade äskande för 2012.

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.