2012 års utlysning av projektbidrag

18 januari 2012

Alla ansökningar måste vara insända till Östersjöstiftelsen senast den 4 april kl 16:00. 

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.