Utlysning: Forskningsstöd för forskare inom samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning om hållbar utveckling

25 maj 2012

Utlysningen är en strategisk satsning då stödet ger innehavaren möjlighet att under en längre tid fokusera på sin egen forskning för att bygga upp sin kompetens och meritera sig för en fortsatt karriär inom sitt forskningsområde.

Sista ansökningsdatum: 2012-08-14
Planerat beslutsdatum: 2012-11-20

Mer information och ansökan.

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.