Nya projektbidrag 2013

26 september 2012

Östersjöstiftelsen har beslutat bevilja 24,2 miljoner kronor till nya forskningsprojekt vid Södertörns högskola. Av 71 inkomna projektansökningar har fjorton beviljats bidrag med start 2013. Konkurrensen har som vanligt varit hård och bland de projekt som i år fått avslag finns det många som håller en hög vetenskaplig kvalitet.

De fjorton beviljade projekten spänner över ett brett ämnesfält och flera av dem är mångvetenskapliga till sin karaktär. Projekten handlar bland annat om övervakning i postkommunistiska länder, spänningen mellan nationsskapande och varumärkesbyggande (nation branding) i Östeuropa och arkeologisk dokumentation av två svenska skeppsvrak från 1500- och 1600-talet funna i Östersjön 2011.

Nya projektbidrag 2013 (PDF 273,8 KB)

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.