Östersjöstiftelsen har fått ny styrelse

05 juli 2013

Styrelsen är Östersjöstiftelsens högsta beslutande organ, och utses av regeringen (två ledamöter) och av styrelsen själv (sju ledamöter). Förslag till ledamöter (sex stycken) lämnas av Kungl. Vetenskapsakademin, Sveriges universitet och högskolor (SUHF), samt av myndighetscheferna vid Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, samt Verket för Innovationssystem. En ledamot föreslås av styrelsen själv.

Följande personer ingår i den nya styrelsen.

Professor Torbjörn Bergman

Senior Adviser Gillis Cullin, ordförande

Professor Thomas Elmqvist

Chefsekonom Lena Hagman

Professor Anders Hallberg (2011-12-01 – 2013-12-31)

Professor Anna-Malin Karlsson

Docent Joakim Langner, vice-ordförande

Professor Barbara Törnquist-Plewa

Professor Gunnar Åselius

Mandatperioden för den nya styrelsen är 2013-07-01 - 2016-06-30

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.