Beslut om nya projektbidrag den 26 september

23 september 2013

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.