2015

  • 178 miljoner kronor till Södertörns högskola

    Östersjöstiftelsen har beviljat 178 miljoner kronor till Södertörns högskola för forskning, forskarutbildning och infrastruktur under 2016. 22 oktober 2015

  • Nya projektbidrag 2016

    Östersjöstiftelsens styrelse har den 28 september beslutat om nya projektbidrag med start 2016. 22 september 2015

Medel och projekt

Här kan du ansöka om medel för forskning.

Ansökningssystemet är nu stängt.

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.