Nya projektbidrag 2016

22 september 2015

Östersjöstiftelsen har beslutat bevilja 25,7 miljoner kronor till nya forskningsprojekt vid Södertörns högskola. Av 73 inkomna projektansökningar har femton beviljats bidrag med start 2016. Konkurrensen har som vanligt varit hård och bland de projekt som i år fått avslag finns det många som håller en hög vetenskaplig kvalitet. De femton beviljade projekten spänner över ett brett ämnesfält och flera av dem är mångvetenskapliga till sin karaktär.

Nya projekt 2016 (PDF 199,3 KB)

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.