Nya projektbidrag 2017

12 oktober 2016

Östersjöstiftelsen har beslutat bevilja 25,6 miljoner kronor till nya forskningsprojekt vid Södertörns högskola. Av 74 inkomna projektansökningar har fjorton beviljats bidrag med start 2017. Konkurrensen har som vanligt varit hård och bland de projekt som i år fått avslag finns det många som håller en hög vetenskaplig kvalitet. De femton beviljade projekten spänner över ett brett ämnesfält och flera av dem är mångvetenskapliga till sin karaktär.

Nya projekt 2017 (PDF 195,7 KB)

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.