76 ansökningar om projektbidrag i årets ansökningsomgång

76 ansökningar om projektbidrag i årets ansökningsomgång

30 mars 2017

Östersjöstiftelsen har mottagit 76 ansökningar om projektbidrag i årets ansökningsomgång.

Stiftelsens forskningsdelegation kommer i slutet av april att utse två till tre externa granskare per ansökan. Granskningen som sker under sommaren resulterar i skriftliga utlåtanden. Utlåtandena utgör underlag för stiftelsens beslut som fattas den 28 september 2017.

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.