Nya projektbidrag 2018

28 september 2017

Östersjöstiftelsen har beslutat bevilja 26 miljoner kronor till nya forskningsprojekt vid Södertörns högskola. Av 77 inkomna projektansökningar har femton beviljats bidrag med start 2018. Konkurrensen har som vanligt varit hård och bland de projekt som i år fått avslag finns det många som håller en hög vetenskaplig kvalitet. De femton beviljade projekten spänner över ett brett ämnesfält och flera av dem är mångvetenskapliga till sin karaktär.

Nya projekt 2018 (PDF 26,7 KB)

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.