Ansökningssystemet är nu stängt

21 mars 2018

Stiftelsens forskningsdelegation kommer i slutet av april att utse två till tre externa granskare per ansökan. Granskningen som sker under sommaren resulterar i skriftliga utlåtanden. Utlåtandena utgör underlag för stiftelsens beslut som fattas den 27 september 2018.

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.