Beredning av projektansökningar pågår

24 augusti 2018

Arbetet med de projektansökningar som kommit in till Östersjöstiftelsen i våras pågår för fullt. Forskningsdelegationen jobbar nu med att gå igenom alla projektansökningar och sakkunnigutlåtanden.

Vid Östersjöstiftelsens styrelsemöte den 27 september tar styrelsen ställning till  delegationens förslag. Därefter meddelas vilka projekt som beviljats finansiering.

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.