Nya projekt 2019

27 september 2018

Östersjöstiftelsen har fattat beslut om årets anslag

Östersjöstiftelsens styrelse har idag fattat beslut om vilka forskare som får medel i årets utlysning för projekt och postdok-projekt. Stiftelsen har beviljat 22 miljoner kronor till tolv projekt och tre postdok-projekt.

Stiftelsens forskningsdelegation har behandlat 77 ansökningar varav 16 postdok-ansökningar. Samtliga ansökningar har sakkunniggranskats. Nytt för i år var att ansökningarna skulle skrivas på engelska vilket har betytt att kretsen av möjliga sakkunniga har kunnat vidgas. Hälften av årets sakkunniga har sin akademiska hemvist i andra länder än Sverige.

Kriterierna för bedömning har varit:

  • vetenskaplig kvalitet
  • forskningens relevans för Östersjö- och Östeuropaområdet
  • forskningens bidrag till en mångvetenskaplig kunskapsbildning

Vid likvärdig vetenskaplig kvalitet har hänsyn tagits till könsfördelning och fördelning på vetenskapsområden.

Östersjöstiftelsens styrelse har följt forskningsdelegationens rekommendationer och beslutat att bevilja medel till sammanlagt femton projekt. Hälften av ledarna för projekten är kvinnor och hälften män. För postdok-projekten är två projektledare kvinnor och en man. Åtta av de beviljade projekten är inom humaniora, två inom samhällsvetenskap och två inom naturvetenskap. Samtliga tre postdok-projekt har sin hemvist inom humaniora.

Besked om stiftelsens beslut skickas till de sökande per e-post.

Nya projekt 2019 till hemsidan (PDF 355,7 KB)

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.