Östersjöstiftelsen beviljar 180,5 miljoner kronor till Södertörns högskola

16 oktober 2018

Östersjöstiftelsen har beviljat 180,5 miljoner kronor till Södertörns högskola. Huvuddelen av medlen går till forskningsprojekt, nya och pågående. 29,1 miljoner kronor går till professorsprogrammet vid högskolan. Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning, CBEES, beviljas 10,6 miljoner och akademisk infrastruktur drygt 18 miljoner. Forskarskolan Baltic and East European Graduate School, BEEGS, beviljas 40 miljoner, en ökning från förra årets anslag med 8,5 miljoner. Därutöver ges anslag till bland annat publicering, resor, konferenser och tidskriften Baltic Worlds.

Östersjöstiftelsen stödjer forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur vid Södertörns högskola inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap med en inriktning på Östersjö- och Östeuropaområdet.

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.