Östersjöstiftelsen har fattat beslut om årets ansökningar

01 oktober 2019

Östersjöstiftelsen har fattat beslut om årets ansökningar

Östersjöstiftelsens styrelse har idag fattat beslut om vilka forskare som får medel i årets utlysning av anslag till projekt och postdokprojekt. Stiftelsen har beviljat knappt 47 miljoner kronor till sju projekt och sex postdokprojekt. Beloppet avser forskningsprojektens hela löptid.

Stiftelsens forskningsdelegation har genomfört bedömningen med ansökningar och externa sakkunnigutlåtanden som underlag.

Kriterierna för bedömning har varit:

·       vetenskaplig kvalitet

·       forskningens relevans för Östersjö- och Östeuropaområdet

·       forskningens bidrag till en mångvetenskaplig kunskapsbildning

Vid likvärdig vetenskaplig kvalitet har hänsyn tagits till könsfördelning och fördelning på vetenskapsområden.

Östersjöstiftelsens styrelse har följt forskningsdelegationens rekommendationer och beslutat att bevilja medel till sammanlagt tretton projekt.

Besked om stiftelsens beslut skickas till de sökande per e-post.

Dnr

Projektledare

Projekttitel

Institution

Beviljat belopp

Projekt

6/9

Adrienne Sörbom

Policy Advice in Electoral democracies – Think Tanks in Hungary and Poland

Institutionen för samhällsvetenskaper

4952000

x

7/19

Roman Horbyk

Connecting soldiers: Media ecologies and materialities on the East Ukrainian frontline (a postdoc project)

Institutionen för kultur och lärande

1856000

8/19

Susanne Wengle

Post-Soviet Harvests; understanding uneven rural recovery in the post-Soviet region

Institutionen för samhällsvetenskaper

2818000

x

10/19

Jenny Sundén

Rethinking sexuality: A geopolitics of digital sexual cultures in Estonia, Sweden and Finland

Institutionen för kultur och lärande

4396000

x

12/19

Julia Malitska

Vegetarianism in the Russian Empire: Ideas, Practices, Identities and Legacies, 1860s–1920s

Institutionen för historia och samtidsstudier

2209000

17/19

Torbjörn Nilsson

Swedes, emotions and moral diplomacy in the Great Terror. Foreign Office´s rescue operation in the Soviet Union, 1937-38

Institutionen för historia och samtidsstudier

4793000

x

21/19

Irina Seits

Muted histories and reunited memories: neglected Swedish and Finnish architectural heritage in St. Petersburg.

Institutionen för kultur och lärande

1907000

26/19

Zhanna Kravchenko

Supporting democracy and human rights in illiberal regimes – a case study of a “closing space” for civil society in Russia

Institutionen för samhällsvetenskaper

4955000

x

31/19

Karin Jonsson

Shifting Solidarities. A Comparative Study of the Conceptual History of International Solidarity in German and Swedish Social Democracy, 1968 to 2019

Institutionen för historia och samtidsstudier

2084000

42/19

Anushree Sanyal

REVIVE - Genomic signatures of diatom evolution on revived diatoms from natural archives

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

5102000

x

50/19

Göran Bolin

Social Media Surveillance and Experiences of Authoritarianism

Institutionen för kultur och lärande

7469000

x

53/19

Nadezda Petrusenko

Narratives of Revolutionary Struggle and Construction of Post-Soviet Identities in Russia (1991-2018)

Institutionen för historia och samtidsstudier

2097000

56/19

Nisha H. Motwani

Bacteria-driven Hg methylation in microbiome of lower consumers

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

2174000

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.