Baltic Worlds

BALTIC WORLDS är en publikation i gränslandet mellan tidskrift och vetenskaplig journal. Den finansieras av Östersjöstiftelsen och ges ut av CBEES (Centre for Baltic and East European Studies) vid Södertörns högskola och fokuserar på forskning i Östersjöområdet.

Medel och projekt

Här kan du ansöka om medel för forskning.

Ansökningssystemet är nu stängt.

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.