Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES)

Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES) inrättades vid högskolan 2005 för att synliggöra och samordna forskning och forskarutbildning med inriktning på Östersjöregionen och Östeuropa och samtidigt stärka den mångvetenskapliga forskningen på Södertörns högskola. 

Inom centrets ansvarsområde ligger forskarskolan Baltic and East European Graduate School (BEEGS) , forskarskolan erbjuder en internationell och mångvetenskaplig, engelskspråkig forskarutbildningsmiljö främst inom samhällsvetenskap och humaniora. 

CBEES ansvarar även för att ordna konferenser, kurser, seminarier och föreläsningar. Vid CBEES finns en föreståndare, professorer, gästforskare samt sex forskningsledare från olika forskningsområden, vars uppdrag är att skapa en givande forskningsmiljö och bidra till utvecklingen inom CBEES.

Medel och projekt

Här kan du ansöka om medel för forskning.

Ansökningssystemet är nu stängt.

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.