Så utses styrelsen

Styrelsen utses av regeringen (två ledamöter) och av styrelsen själv (sju ledamöter).

Förslag till ledamöter (sex stycken) lämnas av Kungl. Vetenskapsakademin, universitet och högskolor samt myndighetscheferna för Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Forskningsrådet Formas och Verket för innovationssystem (Vinnova). En ledamot föreslås av styrelsen själv. Mandatperioden är 1 juli 2019 till 30 juni 2022.

 

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.