Östersjöstiftelsens inriktning av forskningsstöd

Östersjöstiftelsens styrelse har utarbetat ett dokument för att tydliggöra inriktningen på stiftelsens stöd till forskning, forskarutbildning och infrastruktur vid Södertörns högskola. Dokumentet ses årligen över för att underlätta tolkningen av sitftelsens stadgar. 

Strategidokument (PDF 80,7 KB)

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.