Östersjöstiftelsens inriktning av forskningsstöd

Östersjöstiftelsens styrelse har utarbetat ett dokument för att tydliggöra inriktningen på stiftelsens stöd till forskning, forskarutbildning och infrastruktur vid Södertörns högskola. Dokumentet ses årligen över för att underlätta tolkningen av sitftelsens stadgar. 

Strategidokument (PDF 80,7 KB)

Medel och projekt

Här kan du ansöka om medel för forskning.

Ansökningssystemet är nu stängt.

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.