Ohälsosamma samhällen? Folkhälsans bestämningsfaktorer i Ryssland och de nya EU-länderna. Sociologi, medicinsk sociologi 2005.
Projektledare: Denny Vågerö

Projektet kartlägger och analyserar hur den sociala utvecklingen hänger samman med den dramatiskt försämrade folkhälsan i Östeuropa. På initiativ av European Centre on Health of Societies in Transition (London) har ett nätverk bildats med Södertörns högskolas forskargrupp (SCOHOST) som bas för att särskilt följa utvecklingen i Östersjöområdet och Ryssland.

Medel och projekt

Samtliga projekt har varit förlagda till Södertörns högskola. Projekten förtecknas i kronologisk ordning efter det år projektets beviljades medel första gången. Forskningsprojekt finansierade av Östersjöstiftelsen pågår, som regel, i tre år. För ytterligare information om projekten hänvisas till www.sh.se/forskning, till respektive projektledare eller till Östersjöstiftelsens kansli.

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.