Människor, medier, metropoler . Statsvetenskap 1998.
Projektledare: Bernd Henningsen

 De tre centrala ämnen i projektets titel analyserades utifrån olika synvinklar eftersom framställningsformerna i media, litteratur, film och urbanistiska texter krävde både ett mångdisciplinärt och ämnesvetenskapligt tillvägagångssätt. Det teoretiska perspektivet var konstruktivistiskt. Konstruktionen av staden i texten refererar inte bara till det konkret urbana utan till exempel också till den urbana diskursen, bland annat till sociologisk, arkitektonisk och stadshistorisk forskning om storstäder. 

Projektet hade ett antal samarbetspartners både inom Södertörns forskningsmiljö och i relation till andra universitet både i Sverige och i utlandet.

 Projektets frågeställning – att analysera bildliga konstruktioner i framställningen av städerna samt representationer av identitet och nationalitet i Östersjöregionen – har fullföljts med en rad publikationer samt föredrag och konferensbidrag. 

Medel och projekt

Samtliga projekt har varit förlagda till Södertörns högskola. Projekten förtecknas i kronologisk ordning efter det år projektets beviljades medel första gången. Forskningsprojekt finansierade av Östersjöstiftelsen pågår, som regel, i tre år. För ytterligare information om projekten hänvisas till www.sh.se/forskning, till respektive projektledare eller till Östersjöstiftelsens kansli.

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.